Най-горещият SMS чат!

ГЛАВА І. Общи разпоредби

1.  Opitai.me е продукт на "Mobile Broomstick Ltd", с адрес на регистрация Themistokli Dervi, 12 Palais D’Ivoire, 2-nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus., и е достъпен на адрес http://opitai.me
2. Opitai.me e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие с действащото законодателство на Република България, предназначен да дава достъп на своите потребители до еротична линия и чат.
3. "Mobile Broomstick Ltd", посредством сайта Opitai.me, предоставя на потребителите си достъп до еротична линия и чат срещу заплащане, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. "Mobile Broomstick Ltd" си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползването на услугата, като своевременно информира потребителите за това.
4. Предлаганите услуги в Opitai.me са динамични, т. е. подлежат на допълване и промяна, с цел тяхното развитие и усъвършенстване.
5. “Mobile Broomstick Ltd” не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите.

ГЛАВА ІІ. Ползване на Opitai.me

1. За да използва услугите, предоставяни в Opitai.me потребителят трябва да ползва мобилния си телефон. Ако ползва еротична линия или чат през сайта, той автоматично се съгласява с настоящите Общи условия. Ползването на сайта от непълнолетни лица е абсолютно забранено.
2. “Mobile Broomstick Ltd" си запазва правото да записва мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и обслужване. “Mobile Broomstick Ltd” декларира, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин.
3. Всеки потребител може да ползва сайта по всяко време и да избира еротична линия или чат, с които да се свърже.
4. Достъпът до еротичната линия и чат в Opitai.me има силата на съгласие с настоящите Общи условия между потребителя и “Mobile Broomstick Ltd". След набиране на еротичната линия или изпращането на SMS се сключва договорът между двете страни.
7. Заплащането от потребители на еротичната линия става на минута проведен разговор с еротичната линия или на изпратен от потребителя SMS, като изговорената сума се добавя към месечната фактура, която мобилният оператор издава на потребителя.

ГЛАВА ІІІ. Функционалност
1. Потребителите могат да влизат неограничено в целия сайт.
В основната функционалност на сайта влизат:
- Начална страница – в нея потребителите могат да разгледат всички предложения. Всяко предложение в сайта съдържа снимков материал и кратък текст.
- Еротична линия – от Еротичната линия, потребителите могат да предпочетат на базата на снимков материал и кратък текст, с коя линия да се свържат.
- Еротичен чат – от еротичния чат, потребителите могат да предпочетат на базата на снимков материал и кратък текст, с кого да се свържат.

2. Заплащане
Потребителят може да разгледа цялото съдържание на сайта безплатно. Когато избере своето предпочитание, без значение дали е еротична линия или еротичен чат, може да се свърже с линията, която е избрал. Ако потвърди избирането, тогава се свързва с еротичната линия. Тарифирането започва след свързване с линията. Заплащането е 0,96 лв. на минута или 1.20 лв. на SMS.
3. Ако потребителят не желае да ползва услугите на сайта Opitai.me , не се налага изпращане на SMS. Услугата не е обвързана със специално действие от страна на потребителя за отказ от нея.

ГЛАВА ІV. Права и задължения на “Mobile Broomstick Ltd”
1. “Mobile Broomstick Ltd” се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез Opitai.me , съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. “Mobile Broomstick Ltd” има право да прекрати достъпа на определени потребители до Opitai.me , когато се установи, че по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
3. “Mobile Broomstick Ltd” има право да поставя в Opitai.me препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителя.
4. “Mobile Broomstick Ltd” има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като не се задължава да уведоми за това потребителите.
5. "Mobile Broomstick Ltd" LTD няма задължение да контролира съдържанието на материалите, показвани в www.Opitai.me, както и за посегателства срещу авторските права върху излъчваните материали.
6. "Mobile Broomstick Ltd" LTD не носи отговорност при нарушаване на авторските права върху дадено съдържание. В случай, че показването на определен материал накърнява авторските права върху него или други права върху интелектуалната собственост, отговорността за това се носи от качилия го потребител.

ГЛАВА V. Права и задължения на потребителите
1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от “Mobile Broomstick Ltd” чрез Opitai.me, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да достъпва съдържанието на Opitai.me, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /мобилно устройство, софтуер/ за спокойно ползване на услугите.
4. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в Opitai.me за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
5. Във връзка с ползването на предоставените от “Mobile Broomstick Ltd” чрез Opitai.me услуги, потребителят е длъжен:
- да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;
- да не накърнява по какъвто и да било начин правата на “Mobile Broomstick Ltd”, както и на трети лица.

  Глава VІ. Информация
1. “Mobile Broomstick Ltd” има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхното достъпване до него.
2. “Mobile Broomstick Ltd” се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.
3. “Mobile Broomstick Ltd” се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.
“Mobile Broomstick Ltd” не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 
opitai.me: начало | момичета | инструкции | общи условия